3 Iunie, 2014

Viziunea pe care o are DrumFest este să vadă o generație care prinde glas și care strigă către Dumnezeul cel Viu, cel care le este Ava Tată. Credem că eliberarea acestui strigăt al inimii iși va găsi expresia desăvarșită in viețile oamenilor care trăiesc după valorile Impărăției. Un cantec nou. Un ritm nou. Un puls nou. Un alt mod de a trăi, diferit de cel al lumii. De altfel, credem că tocmai aceasta este una dintre elementele cheie care contribuie la eliberarea planurilor pe care le are Dumnezeu pentru această națiune. Manifestarea acestei expresii se revarsă in noi și curge din noi. Nu este forțată, constransă, sau limitată la un anumit stil, ci este la fel de naturală și diversă pe cat este creaţia insăşi.
Credem că muzicienii creștini romani sunt chemați de Dumnezeu să dea frau liber expresiei de laudă și de inchinare care clocoteşte in inima lor.
De aceea, compozițiile cantate și concertate in cadrul evenimentului DrumFest nu sunt cover-uri, care să reflecte inima unei alte națiuni, ci sunt cantece scrise de către inșiși ei artiștii.
"Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, cand inchinătorii adevăraţi se vor inchina Tatălui in duh şi in adevăr; fiindcă astfel de inchinători doreşte şi Tatăl." - Ioan 4:23